Punto de atención turística na Praza Bugallal 

Punto de atención turística na Praza Bugallal


 

A concellería de Cultura e Turismo disporá nesta edición do Corpus dun punto de atención turística na praza Bugallal no que os visitantes atoparán toda a información precisa para desfrutar das alfombras florais e da programación cultural e festiva pero ademáis serán informados de todos os recursos e servizos que Ponteareas ofrece para os turistas. 

A concellería tamén ofrecerá atención personalizada con guías para grupos de visitantes para que poidan aproveitar ao máximo a súa estancia en Ponteareas. 

0 comentarios

Seguridade Cidadá somete a inspección as atraccións da festa

Seguridade Cidadá somete a inspección as atraccións da festa


 

A concellería de Seguridade Cidadá, que dirixe Vanesa Fernández, somete as atraccións de feira da festa do Corpus a unha minuiciosa inspección. En coordinación coas concellerías de Comercio e de Cultura responsable das festas, Seguridade Cidadá encargou aos técnicos que iniciaran hoxe a inspección da montaxe e funcionamento das atraccións de feira que se están a instalar nesta localidade para as festas do Corpus Christi que se celebran esta fin de semana. O obxectivo é aumentar as garantías de seguridade de todos os usuarios.

En coordinación coa concellería de Comercio, Vanesa Fernández adianta que o equipo de especialistas iniciou hoxe os controis coa supervisión da documentación preceptiva das atraccións itinerantes, tales como seguros de responsabilidade civil e acreditacións técnicas para, a continuación, proceder á análise da montaxe destas instalacións. 

Os técnicos, que contan cunha experiencia de máis de 15 anos neste tipo de controis, analizan o cumprimento de numerosos requisitos de seguridade, mecánicos ou eléctricos. Entre as cuestións para cumprir con respecto á seguridade do usuario figuran a inexistencia de arestas punzantes ou que puidesen resultar cortantes, e de desniveis ou ocos abertos sen protección, así como a estabilidade dos accesos, a sinalización das saídas de evacuación, o correcto funcionamento dos dispositivos de bloqueo e sistemas de contención de pasaxeiros, etc.

Examínanse tamén outros requisitos sobre a seguridade do público e do perímetro, como a dotación de extintores ou as posibilidades de colisión ou solapamento entre os percorridos das atraccións e entre estas e os tendidos eléctricos, edificios lindeiros…

Con respecto á estabilidade estrutural, os técnicos comproban, entre outras cuestións, que bancadas e apoios estean correctamente nivelados e asentados, que a instalación non presente puntos importantes de corrosión nin deficiencias de relevancia nos cordóns de soldadura, que letreiros, focos ou carcasas teñan garantías de solidez, ou que todo tipo de cordas, arneses, tensores e demais elementos de seguridade similares mostren un perfecto estado de conservación e figuren homologados para a súa utilización.

Non se admiten, por exemplo, cintos de seguridade desgastados que provoquen folguras, nin tampouco peches que dependan unicamente dun circuíto eléctrico, hidráulico ou pneumático e que, ante unha perda de presión ou corte na subministración, poidan afrouxar co peso ou empuxe do usuario.

MÁIS INFORMACIÓN

É importante indicar que as revisións se realizan na súa maior parte mediante unha inspección visual das condicións de montaxe, do estado de conservación da instalación e do mantemento dos materiais, sen entrar a valorar cuestións relativas ao deseño do aparello, que serían obxecto da correspondente homologación.

Nunha análise visual deste tipo, que indubidablemente incrementa o nivel de seguridade para os usuarios, existen puntuais aspectos incontrolables. Neste terreo entrarían o estado de fatiga ou as tensións internas de eixos e compoñentes mecánicos, así como as condicións de funcionamento dos mecanismos ocultos, que terían que ser obxecto dunha análise máis exhaustiva en instalación fixa, con maquinaria adecuada e co tempo necesario, é dicir, unha inspección técnica regular, similar ás ITV dos vehículos, que hoxe non reviste carácter obrigatorio para estas atraccións.

A revisión complétase finalmente cunha ampla comprobación do estado das instalacións eléctricas e do seu correcto funcionamento, que inclúe probas e ensaios de seguridade. O protocolo require tamén aos responsables das atraccións que coloquen carteis claramente visibles con recomendacións de interese para os usuarios das atraccións que detallen especificamente os riscos e, no seu caso, as limitacións de idade e altura.

Para a execución deste tipo de inspeccións,  Enmacosa Consultoría Técnica conta con equipos multidisciplinares compostos por técnicos especialistas en estruturas, compoñentes mecánicos, aplicacións informáticas de control e en instalacións eléctricas, electromagnéticas, hidráulicas e  neumáticas.

 

 

0 comentarios

Nieves Rodríguez será la pregonera

La presentadora de televisión Nieves Rodríguez será la pregonera el 26 de mayo


La pregonera de las fiestas del Corpus Christi 2018 de Ponteareas será la presentadora de televisión y actriz tudense Nieves Rodríguez. El alcalde de Ponteareas, Xosé Represas, dio a conocer su nombre ayer en un acto celebrado en la biblioteca del Consello Galego da Cultura Galega, en Santiago. 

El pregón se leerá el próximo sábado, 26 de mayo, a las 21.00 horas en el auditorio municipal de Ponteareas. 

El alcalde explicó que Ponteareas se está preparando para recibir a los más de cincuenta mil visitantes previstos durante la fiesta y adelantó que la localidad contará con un punto de atención turística en la plaza de Bugallal, entre otras novedades.

0 comentarios

O Corpus e as súas alfombras xa circulan por Vigo

O Corpus e as súas alfombras xa circulan por Vigo

A Concelleira de Turismo e o Alcalde subíronse ao autobús urbano que porta a imaxe oficial das festas do Corpus


As festas do Corpus de Ponteareas locen dende onte en Vigo grazas á iniciativa do goberno de Ponteareas que puxo en marcha a campaña de promoción do Corpus na cidade olívica dentro da estratexia de marketing de difundir estas festas nas cidades e grandes núcleos de poboación como a realizada en Braga o pasado mes.

A concelleira de Turismo, Hortensia Bautista, e o Alcalde  Xosé Represas subíronse hoxe ao autobús urbano que portará durante todo o mes de maio a imaxe promocional das nosas alfombras.

Laterais e traseiras anuncian a todos os condutores e peóns que xa estamos ás portas destas festas de interese turístico internacional.

A imaxe do cartaz deste ano circula por Vigo chegando a todo tipo de público, dende maiores a cativos e cativas xa que a programación cultural do Corpus ofrece actividades para toda a familia.

A liña 15C que percorre dende o Cuvi, o Calvario, a rúa Jenaro de La Fuente, rúa Pontevedra e Paseo da Alfonso para pasar pola Gran Vía ata chegar a Samil e unha das liñas de máis longo percorrido facendo que a promoción do Corpus de Ponteareas acade unha maior difusión.

Dentro desta estratexia tamén se realizará unha exposición ao aire libre das alfombras do Corpus Christi de Ponteareas recollendo a suxerencia aportada pola Asociación de Alfombristas. En colaboración con eles o vindeiro 19 maio na céntrica rúa Príncipe diante do Museo Marco exporánse arredor de trinta fotografías. O Alcalde de Ponteareas agradece a Vigo e ao seu Alcalde Abel Caballero a súa boa predisposición. 

Co obxectivo de colocar o nome de Ponteareas e o nome das tradicionais alfombras florais na axenda de todos os e as vigueses e veciños e veciñas da área metropolitana que por motivos laborais, sanitarios ou persoais se achegan á cidade, por vez primeira un autobús urbano apoiará as distintas accións de marketing que o goberno de Ponteareas deseñou para esta edición.

“Coincidindo coa tramitación da declaración de Ben de Interese Cultural Inmaterial dende o goberno apoiaremos a arte de tantos e tantas veciñas que estes días dedican todos os seus esforzos en prolongar esta tradición herdada dos seus antepasados”, explica o Alcalde.

0 comentarios

A concellería de Cultura presenta o deseño do cartaz do Corpus 2018

A concellería de Cultura presenta o deseño do cartaz do Corpus 2018

O ponteareán Iago Fernández autor do cartaz oficial do Corpus


O xurado do concurso de cartaces da festa do Corpus de Ponteareas valorou moi positivamente as dezaoito propostas recibidas aínda que finalmente o concurso quedou deserto ao non cumprir ningunha das propostas na súa totalidade as premisas recollidas nas bases.

O xurado composto pola concelleira de Cultura, Hortensia Bautista, o restaurador Óscar Ledo, os deseñadores Pablo González e Óscar Manuel Gómez, a licenciada en Belas Artes, Aurora Quinteiro, o profesor de debuxo Xosé Alberte Álvarez e como secretaria sen voto a traballadora do departamento de cultura, Belén Giráldez decidiron por unanimidade que os tres carteis finalistas non cumprían no seu conxunto cos criterios estipulados nas bases do concurso, atendendo á temática e relación coa Festa do Corpus, á calidade técnica, ao impacto visual ou a criterios estéticos, polo que decidiron deixalo deserto pero indicando que dos tres, o presentado baixo o lema “Coloris Natura” do ponteareán Iago Fernández cumpre en maior medida os requisitos pero non a iconografía da imaxe que debe centrarse exclusivamente nos materiais propios do Corpus.

O autor aceptou as suxerencias dos membros do xurado e adaptou o cartaz para que fora de concurso se convertira no cartaz oficial do Corpus Christi de Ponteareas 2018. 

0 comentarios